banner

Fremtidens verktøy for effektiv og sikker regnskaps- og revisjonsarbeid

Digital Revisor transformerer måten regnskap og revisjon håndteres på, med en sikker og skreddersydd plattform for filoppbevaring og kommunikasjon. Vi optimaliserer rapporteringsprosessen i henhold til Åpenhetsloven ved å automatisere innsamling av data, og effektiviserer forberedelsen til nettpublisering. Videre forsterker vi dine forretningsrelasjoner gjennom våre løsninger for global digital signering og identifisering, sikrer både effektivitet og sikkerhet i dine samarbeid.

Åpenhetsloven

Alle virksomheter berørt av Åpenhetsloven er nå pålagt å årlig publisere en rapport som detaljerer relevante funn. Hovedsakelig gjelder dette større selskaper, men med potensielle endringer på horisonten, kan dette snart utvides. I en tid hvor bærekraftsrapportering blir stadig mer kritisk – ikke bare som en juridisk forpliktelse for de større aktørene, men også som et konkurransefortrinn – er det viktig at selv mindre bedrifter posisjonerer seg riktig.

Utforsk i vår video hvordan vi kan assistere din bedrift med å mestre Åpenhetsloven og bærekraftsrapportering. Utforsk dine alternativer for selvstendig gjennomføring eller benytt vår fagkunnskap med støtte fra våre erfarne bærekraftsrevisorer.

Identifisering og global signering

Vår løsning sikrer at du umiddelbart kan verifisere identiteten til personer og bedrifter over hele verden, samt signere dokumenter digitalt med full juridisk gyldighet. Dette betyr smidigere transaksjoner, sterkere sikkerhet og en effektiviseringsprosess for din virksomhet, uansett hvor du eller dine partnere befinner dere.