Raised image

Riskodrevet revisjonsmetodikk

Effektivt og presist verktøy som beslutningsgrunnlag for dine konklusjoner

Kontroll av Transaksjoner

Maskinell detaljert regnskapskontroll mot:

 • eksterne og interne kilder
 • nærstående parter
 • sanksjonslister
 • PEP

Integrasjon og automatisering av prosesser

Saldobalanse og risikoanalyse danner grunnlag for angrepsvinkel og kontroll

Automatisert dataimport

Saf-t og excel Integrasjoner fra regnskapssystem

Integrert kommunkasjon
 • Kommunikasjon i teamet
 • Kommunikasjon med klienter
 • Chat med video- og opptaksfunksjon
Risikodrevet Revisjonsmetodikk
Integrerte bekreftelser
 • Leverandørbekreftelser
 • Risikovurdering
 • Fortsatt drift
Integrert Signering
 • Dokumentgenerator med maler
 • Multisigner
Risikodrevet Revisjonsmetodikk
Kontroll av Transaksjoner

Maskinell detaljert regnskapskontroll mot

 • Eksterne og interne kilder
 • Nærstående parter
 • Sanksjonslister
 • PEP

Integrasjon og automatisering av prosesser

Saldobalanse og risikoanalyse danner grunnlag for angrepsvinkel og kontroll

Automatisert dataimport

Saf-t og excel Integrasjoner fra regnskapssystem

Integrert kommunkasjon

kommunikasjon i teamet kommunikasjon med klienter video/chat og opptaksfunksjon

Integrerte bekreftelser

risikovurdering leverandørbekreftelser fortsatt drift ...................

Integrert Signering

dokumentgenerator med maler multisigner

Risikodrevet Revisjonsmetodikk

Dette får du:

 • Effektivt og presist verktøy som beslutningsgrunnlag for dine konklusjoner
 • Integrert løpende brukerveiledning
 • Gir deg god kontroll på ISA krav
 • Integrerte verktøy for analyser, verdivurderinger og arbeidsflyt
 • Automatisering av avanserte og manuelle revisjonshandlinger
 • Prosessoppfølging for overvåkning av fremdrift i oppdraget
 • Avgrensning skjer ved revisors profesjonelle skepsis og vurderinger
Auditxess

Sjekk ut vår blogg