Vi har samarbeid med Bing Hodneland som våre kunder kan dra nytte av

Digital Revisor AS som programvareselskap og IT-leverandør og Bing Hodneland advokatselskap DA som advokater innen bl.a. moms, skatt, arbeidsrett, personvern og GDPR compliance har i flere år bistått selskap tilknyttet revisjon i Norge. Høsten 2020 oppdaget vi at vi kunne dra nytte av felles mål om å tilby egne kunder trygge og praktiske løsninger tilpasset kundens virksomhet.

Behovet for samarbeid ble ekstra tydelig etter at det ble strengere krav til bruk av leverandører utenfor EU.

 • Digital Revisor tilbyr produkter hvor kunder slipper å bekymre seg over at en leverandør i USA gis tilgang til kundens personopplysninger.

 • Bing Hodneland jobber bl.a. med å undersøke hvordan kundene skal kunne oppfylle gjeldende krav til sikkerhet etter Schrems-II dommen kom 16. juli 2020, og denne dommen stiller strenge krav til overføringsavtale med leverandør i USA samt at det avtales en rekke sikkerhetskrav med slik leverandør for at leverandør i USA skal kunne brukes.

"Samarbeidet startet siden vi begge er opptatt av å tilby våre kunder sikre løsninger som samtidig fungerer"

Eksempler på hva Bing Hodneland kan tilby av fastpris

Bing Hodneland kan på norsk og engelsk tilby standardiserte dokumenter som er enkelt å tilpasse for privat eller offentlig virksomhet i Norge. Fastpris kan tilbys etter første samtale om virksomhetens behov og ønsker. Eksempler på verktøy knyttet til compliance-risiko (risiko knyttet til personvern og til informasjonssikkerhet) som kan bestilles samlet eller separat til fastpris etter avtale med Bing Hodneland:

 • Databehandleravtale, f.eks. med ferdig generell avtaletekst slik at kun bilag brukes for å konkretisere hva slags behandlingsaktiviteter mv. som omfattes
 • Personvernerklæring, f.eks. for bruk på en hjemmeside hvor også utkast Cookie-erklæring inkluderes
 • Sjekklister for å dokumentere at virksomhet har foretatt nødvendige vurderinger som behandlingsansvarlig etter GDPR, f.eks. disse:

  • Sjekkliste behandlingssikkerhet (GDPR artikkel 32)
  • Sjekkliste DPIA (personvernkonsekvensanalyse GDPR artikkel 35 og 36)
  • Sjekkliste databehandler (GDPR artikkel 28 og 32)
  • Sjekkliste berettiget interesse (klarlegge lovlig behandlingsgrunnlag GDPR artikkel 6)


Bing Hodneland kan også tilby fast pris på 1 utkast til dokumentasjon kalt internkontroll GDPR som norsk virksomhet må ha. Slikt første utkast vil være tilpasset det vi finner på bl.a. virksomhetens hjemmeside og opplysninger gitt av virksomheten. Det er mulig å samle slik dokumentasjon i to dokumenter:

 • Ett Excel dokument som viser oversikt over behandlingsaktiviteter virksomheten er ansvarlig for (GDPR artikkel 30)
 • Et stort dokument i Word som samler alle dokumenter og rutiner for strategisk, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon (GDPR artikkel 24)

Det er enkelt å ferdigstille samt oppdatere slike dokumenter selv. Slik dokumentasjon inneholder sort tekst som kan beholdes uendret for de fleste virksomheter, gul tekst som viser forklaringer om bruken av dokumentet (slik tekst kan beholdes), og rød tekst som viser at virksomheten selv må tilpasse foreslått tekst (ofte er det nok å gjøre slik tekst sort fordi den passer, og av og til må slik tekst oppdateres – det er derfor også OK å beholde rød farge på slik tekst).

Bing Hodneland tilbyr kunder henvist fra Digital Revisor rabatterte timesatser

Dokumentasjon nevnt ovenfor utgjør samlet sett en viktig del av bedriftens internkontroll. Slik dokumentasjon må jevnlig oppdateres, gjerne ved konsultasjon av advokat, for å gjenspeile siste utvikling innen GDPR og informasjonssikkerhetskrav eller fordi virksomheten planlegger å starte en ny behandlingsaktivitet, f.eks. lansere en ny app som enkeltpersoner hos kundene må legge inn kontaktinformasjon om seg selv i. For slik skreddersøm kan Bing Hodneland tilby rabatterte timesatser, f.eks. for å utvikle en brukeravtale for appen som også hensyntar GDPRs minimumskrav.

Et annet eksempel er at Bing Hodneland tilby rabatterte timesatser på kvalitetssikring av spesielle krav virksomheten må oppfylle. Dersom bedrifter er underlagt sikkerhetslovens bestemmelser når det gjelder krav til informasjonssikkerhet, vil Bing Hodneland kunne bistå bedriften med relevante risikovurderinger og dokumentasjon knyttet til bruk av Digital Revisor sine produkter/tjenester.

Et tredje eksempel er at Bing Hodneland tilbyr å bistå kunder i å undersøke om det er mulig å bruke en leverandør utenfor EØS som lagrer eller på annen måte gis tilgang til persondata om borgere i Norge eller annet land i EU eller EØS. Tilleggskrav gjelder bl.a. for USA og de fleste andre land i verdensdeler utenfor Europa, og slike krav må dokumenteres som oppfylte før avtale med slik leverandør inngås.

Hvis Digital Revisor henviser en kunde til Bing Hodneland som ikke er kunde hos Bing Hodneland fra før, vil Bing Hodneland tilby slik ny kunde samme timesatser som Bing Hodneland tilbyr Digital Revisor. I 2020 er de rabatterte timesatsene ekskl. mva. slik for bistand fra Bing Hodneland:

 • Kr. 2 950 for senioradvokat og partnere

 • Kr. 2 250 for ansatte advokater

 • Kr. 1 750 for advokatfullmektiger

Kontakt

For henveldelser/spørsmål ta kontakt med:

Salgs- og partneransvarlig
Thomas Henjesand
Mobil: +47 48 03 34 60
thomas@digitalrevisor.no
Daglig leder
Roger Hopland
Mobil: +47 90 07 73 51
roger@r-r.no
Advokat/partner
Magnus Ødegaard
(IT-juss, beskytte immaterielle verdier og personvern/GDPR/sikkerhetsrett)
Mobil: +47 92 21 87 00
mao@binghodneland.no
Advokat/partner
Frode Heggdal Larsen
(skatt/MVA/selskapsrett/transaksjoner)
Mobil: +47 99 51 52 60
fhl@binghodneland.no

Sjekk ut vår blogg