Raised image

Risikoanalyse

Overfladiske og manuelle kontroller av regnskapet avdekker minimalt avvikende transaksjonsmønstre som kan være lovstridig eller registrert i et miljø der intern kontroll og bedriftskultur indikerer et usunt mønster.

Filformatet SAF-T har løst problemet med systemuavhengig kildetilgang for å kunne løse dette problemet maskinelt, eller som man populært kaller teknologien AI og Big Data.

Det er også integrasjoner mot system som leverer komplettedata I sine API. Ikke alle har dette komplett og derfor er SAF-T en bedre importkilde i Riskoanalysen.

Modulen Risikoanalyse utfører automatiserte kontrollhandlinger som avdekker nettopp det en regnskapskontrollør er pålagt å utføre og ønsker å se etter på få minutter.

Modulen presenterer avvikene som er basert på spesifikke risikofaktorer som er krevd etter revisjonsstandardene og andre erfaringsbaserte kontrollhandlinger.

Resultatene av den maskinelle kontrollen presenteres automatisk integrert i Auditxess på oppdragsfilen eller den kan lastes ned i excel eller pdf og lagres annet sted.

ISA for revisjon tillater mer bruk av verktøy som analyserer transkasjoner maskinelt og Digital Revisor har systemet hvor dette kompletteres og er I bruk av flere revisorer i dag.

Eksempelvis omtaler “ISA for mindre komplekse enheter” en rekke kontrollhandlinger som kan utføres maskinelt omtalt som “Automated Tools and Techniques (ATT)”

Sjekk ut vår blogg