Raised image

Kjenn dine kunder (KYC)

Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Sørg for at du kjenner til hvem du gjør forretninger med, og sikre din bedrift mot hvitvasking. AML – KYC Ident hjelper deg til å overholde og etterleve lovverket.

Raised image

KYC-AML Ident

Raised image

KYC-AML Ident

Raised image

Nærstående søk

Raised image

Nærstående søk

Raised image

Bekreftelser

Raised image

Bekreftelser

Jointly Tools KYC-AML

KYC-AML Ident

Bekjemp økonomisk kriminalitet og bli complient med loven og Finanstilsynet

Identitsbekreftelse - Ledende forebygging av identitetssvindel, automatisert og nøyaktig - også mot nærstående parter

AI-drevet AML-overholdelse for å bekjempe økonomisk svindel

Jointly Tools KYC-AML

Bekreftelser

Effektiviser dine forespørsler med våre automatisk genererte eksterne forespørsler.
Få svaret av våre ferdigutfylte forespørsler automatisk lagret i filportalen, direkte til din kundemappe.
Automatiserer til nå tunge og tidskrevende oppgaver, samtidig som det forbedrer kvaliteten på dokumentasjon av oppdraget vesentlig.
Noen funksjoner som følger med:

 • Oppfølging av nummererte brev
 • Kundens rutiner
 • Hendelser etter balansedagen
 • Leverandørbekreftelse
 • Kundetiltak - krav i henhold til hvitvaskingsloven
 • Dokumentasjon av balanse
 • Kartlegging av nærstående
 • Menneskelige resurser - kontroll av lønn mv.
 • Regnskapsmetodikk
 • Revisjonsmetodikk
 • Få dine kunders leverandører til å sende faktura på EHF/epost med automatisk purring.

Dette får du:

 • Automatisert onboarding
 • Reelle rettighetshavere og styremedlemmer
 • Global PEP, sanksjonslister og svartelister
 • Bekreftet selskapsinformasjon
 • Automatisert arbeidsflyt for anti-hvitvasking (AML)
 • Automatisert prosess for KYC (kjenn din kunde)
 • Automatisert screening og overvåking i sanntid
 • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte

Sjekk ut vår blogg