Raised image

Åpenhetsloven

Bedre og mer sammenlignbar bærekraftsrapportering vil kunne gi fordeler både for de som investerer, og for selskapene som rapporterer.

Investorer skal lettere kunne identifisere de norske selskapene som er godt rustet for omstillingen til en mer bærekraftig økonomi.

Raised image

Rapportering av åpenhetsloven

Raised image

Rapportering av åpenhetsloven

Raised image

Leverandører

Raised image

Leverandører

Raised image

Rapport

Raised image

Rapport

Jointly Tools KYC-AML

Rapportering av åpenhetsloven

Alle virksomheter som er underlagt Åpenhetsloven må legge frem en rapport hvert år om funnene som er gjort. Det er virksomhetene som regnes som store, som er omfattet av loven så langt, men endringer på disse kravene kan komme.

Når de store bedriftene nå er lovpålagt å ha en bærekraftsrapport, ser man at det er nødvendig også for de mindre bedriftene å få på plass dette for å være konkurransedyktige.

Effektiviserer arbeidet og frigjør tid

Jointly Tools KYC-AML

Rapport

Det er et tidkrevende arbeid med innhenting av informasjon og rapportering.

Selv om dette verktøyet gjør at dere sparer mye tid på å gjøre arbeidet selv er det fortsatt en stor og krevende jobb og vi kan bistå dere med hele eller deler av jobben dersom ønskelig.

Pris varierer ut fra hvert oppdrag

Dette får du:

  • Konkurransefortrinn
  • Enkel import av leverandører
  • Automatisert prosess for informasjonsinnhenting
  • Automatisk lagring i filportal
  • Bistand med ferdigstilling og publisering av rapport

Sjekk ut vår blogg